Vplyv daní

Dane sú spôsobom, ako prilákať zahraničných investorov. Uvažujeme o peňažných príjmoch projektu = zisk po zdanení; daň zo zisku – reálny peňažný výdaj. Spôsob výpočtu peňažných príjmov z projektu po zdanení závisí od toho z čoho vychádzame:

  • prevádzkový zisk pred zdanením (EBT – earnings before taxes)
  • zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT – earnings before interest and taxes)
  • zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením (EBDIT – earnings before depreciation, interest and taxes)

Dve časti:

Zisk (pred úrokmi a odpismi) znížený o daň – viac rizikový

Odpisový daňový štít – menej rizikový.

Vplyv daňí - Prevádzkový zisk - EBT EBIT EBDIT - vzorec

P – peňažný príjem z projektu po zdanení

T – daňový koeficient (daňová sadzba/100)

ZP – prevádzkový zisk

O – odpisy; I – úrok z úveru

Zu – zisk pred úrokmi a zdanením

Zuo – zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením

Pri všetkých troch postupoch musí vyjsť rovnaký výsledok:

Vplyv daňí - Prevádzkový zisk - EBT EBIT EBDIT - odvodenie vzorcov

Pridaj komentár