Mechanizmus prijatia eura v SR

Rozhodnutie o prijatí eura sa v SR datuje 16. 07. 2003
1. krok – hodnotenie plnenia maastrichtských kritérií a konvergencie
2. krok – Vecné a časové vymedzenie základných etáp procesu vedúceho k prijatiu eura

Etapy prijatia Eura na Slovensku
I. etapa – od septembra 2004 po vstup do ERM II
II. etapa – od vstupu do ERM II do rozhodnutia Rady EÚ o členstve v eurozóne
III. etapa – prechodné obdobie od rozhodnutia Rady po členstvo v eurozóne
IV. etapa – od vstupu do eurozóny, zavedenia eura do bezhotovostného a hotovostného platobného styku pri súčasnom sťahovaní slovenskej koruny z obehu

ERM II (Exchange Rate Mechanizmus II) je mechanizmus výmenných kurzov, na ktorom sa musí podieľať mena každej krajiny minimálne 2 roky pred hodnotením konvergencie.

Pridaj komentár