Medzinárodné menové vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy sa realizujú prostredníctvom:

 • medzinárodného menového systému
 • medzinárodného finančného systému

Ide o dve navzájom prepojené subsystémy, ktoré sa ako celok skladajú z:

 • národných menových a finančných vzťahov
 • medzinárodných menových a finančných vzťahov

Medzinárodný finančný systém

Medzinárodný finančný systém sa vzťahuje na:

 • mikroekonomickej sfére
 • finančným službám

Infraštruktúru medzinárodných finančných vzťahov tvoria: komerčné banky, sporiteľne, burzy, poisťovne atď.

Medzinárodný menový systém

Medzinárodný menový systém sa vzťahuje na:

 • medzinárodných menových vzťahov
 • výmenných kurzov
 • ekonomických subjektov, prostredníctvom ktorého dochádza k medzinárodným platbám na nadnárodnej úrovni

V rámci medzinárodného menového systému chápeme:

 • Medzinárodné menové vzťahy
  Medzinárodné menové vzťahy sú systémom peňažných prepojení medzi subjektmi medzinárodných menových systémov.
 • Menová sústava
  Menová sústava je spôsob vydávania, obehu a regulácie pohybu peňazí v rámci krajiny, alebo zoskupenia krajín.

Hlavnou funkciou medzinárodného menového systému je sprostredkovanie platieb medzi ekonomickými subjektmi a vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj medzinárodných ekonomických vzťahov.

Na makroúrovni je úloha medzinárodného menového systému je pravidlami a transakciami udržiavať

 • rovnováhu platobnej bilancie štátov
 • stabilitu meny

Nástrojmi medzinárodného menového systému sú:

 • menové kurzy
 • úrokové sadzby

Pridaj komentár