Migrácia pracovných síl

Migrácia pracovných síl je relatívne dobrovoľný, prevažne ekonomicky motivovaný pohyb pracovných síl cez hranice štátu na účelom spravidla dlhodobého, resp. trvalého pobytu.

Príčiny migrácie pracovných síl

 • Ekonomické
 • Neekonomické:
  • Politické
  • Vojenské
  • Rasové
  • Náboženské
  • Národnostné
  • Rodinné
  • Ekologické

Delenie:

 • podľa príčin
 • podľa organizovanosti
 • podľa trvania
 • podľa motivácie
 • podľa kvalifikácie
 • podľa profesie
 • podľa smerov migrácie

Meranie migrácie

Objem migrácie M = emigrácia + imigrácia

Migračná bilancia je vzťah emigrácie a imigrácie (aktívna, pasívna, nulová)

Dôsledky migrácie

Migrácia pôsobí hlavne na:

 • na zamestnanosť (vo vysťahovaleckej/prisťahovaleckej krajine)
 • na štát
 • na HDP sveta
 • remitencie
 • zahraničný obchod
 • medzinárodný pohyb kapitálu
 • mimo materskú krajinu žije asi 140-150 mil. ľudí
 • najviac migrantov prúdi do: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Argentíny, Brazílie, Švajčiarska, EÚ-15

Pridaj komentár