Vývoj medzinárodného menového systému

 1. obdobie bimetalizmu (do r. 1870)
 2. obdobie zlatého štandardu (1870-1914)
 3. obdobie medzivojnového medzinárodného menového systému (1914-1939)
 4. obdobie Bretton-woodského menového systému (1944-1971)
 5. obdobie Kingstonského menového systému (1976-do súčasnosti)

Breton-Woodsky menový systém

Breton-Woodsky menový systém je povojnový medzinárodný menový systém vytvorený podľa princípov schválených v r. 1944 v Breton-Woode.

Breton-Woodsky menový fungoval na princípe, tzv. dolárového zlatého štandardu.
To znamenalo, že:
Americký dolár bol priamo vymeniteľné za zlato, ale len vo vzťahu k centrálnym menovým inštitúciám.
Americký dolár bol vymeniteľný za zlato v ľubovoľnom množstve a v pevnom kurze.
Cena jednej trójskej unci zlata (31.1035 g) bola pevne stanovená na 35 amerických dolárov (1 USD = 0,8886 g zlata).
Každá krajina musela udržiavať pevný kurz svojej meny ± 1 % a zmeny v menových kurzoch museli konzultovať s MMF.

Príčiny rozpadu Breton-Woodsky menového systému

 • rastúci deficit platobnej bilancie USA – neudržateľnosť pevného výmenného pomeru USD a zlata
 • zrušenie oficiálnej ceny zlata a nástup trhovej ceny
 • nerovnomerná a chronická inflácia vo svetovej ekonomike
 • nerovnomerný ekonomický vývoj USA – ostatný svet po 2. sv. vojne
 • chronické deficity platobných bilancií ostatných štátov (iných ako USA)
 • pokles konkurencieschopnosti ekonomiky USA

Kingstonský menový systém

Kingstonský menový systém bol kodifikovaný v Kingstone (Jamajka) pod názvom „Dohoda o menovom usporiadaní“

Princípy Kingstonského menového systému:

 • legalizovanie pohyblivých menových kurzov
 • členská krajina si sama volí systém menových kurzov
 • zrušená oficiálna pevná cena zlata
 • zrušené zlaté parity mien
 • nová medzinárodná menová jednotka SDR (Special Driving Rights = zvláštne práva čerpania), ktorá slúžila na financovanie deficitov platobnej bilancie členských štátov MMF

Pridaj komentár