Vplyv daňového systému na dopyt po verejných statkoch

Úžitok ako funkcia vládnych výdavkov pri paušálnom zdanení

Úžitok ako funkcia vládnych výdavkov pri paušálnom zdanení

Pri paušálnom zdanení bude rast verejných výdavkov podporovať skupina bohatších občanov. Chudobná skupina občanov pri paušálnom zdanení nebude podporovať rast verejných financií, pretože strata zo spotreby súkromných statkov je pre nich veľmi vysoká.

Zdôvodnenie:

 • individuálna osoba sa rozhoduje v prospech statku, ak MÚ väčší alebo rovný ako cena p, zároveň aj MC menší alebo rovný ako p, a preto sa výrobca a individuálna osoba musia dohodnúť na rovnakej cene p, potom zo sústavy rovníc vypadne p a zostane MÚ = MC (hraničná užitočnosť sa musí rovnať hraničným nákladom)
 • pri súkromnom statku je dopyt závislí od ceny, no pri súkromných statkoch cenou je daňové bremeno.
 • hraničná miera substitúcie (MMS) verejných statkov vyjadruje o koľko sú ochotní občania vzdať sa spotreby súkromných statkov aby sa zvýšili verejné statky o jednu jednotku.
 • hraničná miera transformácie (substitúcie; MMT) vyjadruje o koľko sa musí znížiť spotreba súkromných statkov, aby sa zvýšila výroba verejného statku o jednu jednotku. 

  hraničná miera substitúcie by sa mala rovnať súčtu hraničných mier transformácie

   

 • individuálny dopyt je reprezentovaný krivkou (individuálneho) dopytu – pri danej cene požadované množstvo, t. j. množstvo je závislé od ceny. Ak chceme znázorniť krivku agregátneho dopytu súkromných statkov, budeme spočítavať po horizontále. Pri verejnom statku je cenou daňové bremeno. V dôsledku nedeliteľnosti a nevylučiteľnosti zo spotreby sa bude spočítavať po vertikále
súkromný statok - horizontálne spočítanie dopytu

súkromný statok - horizontálne spočítanie dopytu

verejný statok - vertikálne spočítanie dopytu

verejný statok - vertikálne spočítanie dopytu

Úžitok ako funkcia vládnym výdavkoch pri progresívnom zdanení

Úžitok ako funkcia vládnym výdavkoch pri progresívnom zdanení

Úžitok ako funkcia vládnym výdavkoch pri progresívnom zdanení

 • daňové zaťaženie rastie rýchlejšie ako je rast príjmu
 • pri progresívnom zdanení rast verejných výdavkov bude podporovať skupina občanov s nízkymi príjmami a naopak, obyvateľstvo s vysokým príjmami pri progresívnom zdanení nebude podporovať rast verejných výdavkov

Pridaj komentár