Ekonomické metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov

  • viac-kriteriálne hodnotenie investičných projektov
  • ročné priemerné náklady investičného projektu
  • porovnateľná efektívnosť investičných projektov
  • absolútna efektívnosť investičného projektu
  • koeficient požadovanej výnosnosti
  • diskontované náklady investičného projektu
  • spoločná dĺžka životnosti investičných projektov

Ekonomické metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov

Na výber investičných projektov pôsobia rôzne faktory ako požiadavky trhu (ceny výrobkov, veľkosť dopytu, …), technologické / technické požiadavky, inovácie výroby, ekologické, bezpečnostné obmedzenia, disponibilné kapitálové zdroje, vplyv na efektívnosť projektov a i.)

Celková efektívnosť investičného projektu sleduje ako projekt prispieva k hlavnému cieľu podnikaniu firmy (maximalizácii trhovej hodnoty firmy). Namieste je dôležitosť finančných kritérií hodnotenia efektívnosti investičných projektov + ďalšie kritériá hodnotenia investičných projektov

Príklad:

Ak sa chceme dostať sa na nový trh, potrebujeme rýchle uplatnenie technologických inovácií (čo prinesie vysoký výnos v budúcnosti), bude treba dodržať právny rámec (hygiena, ochrana zdravia, živ prostredia apod.), sociálne ciele a pod. Ale z dlhodobého časového horizontu prevládajú finančné kritéria. Pričom externé faktory ohraničujú maximálne hodnoty finančných kritérií.

Pridaj komentár