Modifikovaná NPV

NPVm – modifikovaná NPV; N – doba životnosti; T – daňový koeficient; Zuo – zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením; O – ročné odpisy z investície; ir –požadovaná výnosnosť zvýšená o riziko; i – bezriziková požadovaná výnosnosť; K – kapitálový výdaj

Modifikovaná NPV - vzorec

Príklad:

Máme nejaký projekt, dôsledkom ktorého tržby stúpnu je 1 000 000,- €, odpisy stúpnu o 100 000,- €, úroky stúpnu o 50 000 a ostatné náklady stúpnu o 600 000,- €. Daňová sadzba je 30 %. Vypočítajte ročné peňažné príjmy po zdanení.

Modifikovaná NPV - priklad

Pridaj komentár