Trhová hodnota podniku

Pridaná trhová hodnota predstavuje rozdiel medzi celkovou trhovou hodnotou podniku a účtovnou hodnotou vloženého kapitálu.

Ekonomická pridaná hodnota (EVA) je definovaný rozdielom medzi rentabilitou vlastného kapitálu a požadovanou výnosnosťou vlastného kapitálu násobený veľkosťou vlastného kapitálu.

Jedným z podnikových cieľov je maximalizácia trhovej hodnoty podniku. V prípade formy akciovej spoločnosti, maximalizáciu trhovej hodnoty akcií.

Pridaná trhová hodnota (MVA – Market Value Added) predstavuje rozdiel medzi celkovou trhovou hodnotou podniku a účtovou hodnotou vloženého kapitálu. Ukazuje, o koľko viac by získali investori, keby svoje podiely predali oproti tomu, čo vložili

Trhová hodnota podniku predpokladá rozvinutý kapitálový trh, kde ceny akcií odrážajú všetky vstupné informácie. Aj pri rozvinutom trhu je možné MVA použi len pre verejne obchodované podniky.

Cena akcií odráža príliš mnoho náhodných vplyvov, teda má výraznú volatilitu, čo sťažuje jej použitie pri rozhodovaní.

Pridaj komentár