Upravená čistá súčasná hodnota

Pri posudzovaní efektívnosti IP sme nezohľadňovali spôsob financovania projektu (zadržaný zisk, emisia nových akcií, úver, …) – investičné rozhodnutie sme oddelili od finančného rozhodnutia.

Dôsledky spôsobu financovania projektu na jeho zisk môžu byť nasledovné:

  • projekt si vynúti emisiu nových akcií alebo obligácií (výdavky na emisiu)
  • vynúti si zvýšenie dlhu/úverov → narastú úroky, podnik získa úrokový daňový štít, rastie finančné riziko
  • je možné získať dotáciu

Upravená čistá súčasná hodnota - vzorec

kde NPVU je upravená NPV; F – suma súčasných hodnôt všetkých finančných dôsledkov projektu, naprílad, ak sa na financovanie projektu emitujú dlhopisy, vznikajú rôzne náklady na túto emisiu.

Pridaj komentár